Betal deltakeravgiften, vær så snill

 Senja Turlag er drevet på frivillig basis og er helt avhengig av at du betaler oppsatt deltakeravgift - hvis ikke går vi i underskudd. 

Deltakeravgift:

Har du vært med på turer med Senja Turlag kan du betale deltakeravgiften til kontonummer 4776.27.00448. Husk å merke innbetalingen med deltakerens navn og hvilken tur det gjelder!

Barnas Turlag Senja:

Har du vært med på turer med Barnas Turlag Senja kan du betale deltakeravgiften til kontonummer 4750.38.58629. Husk å merke innbetalingen med barnets navn og hvilken tur det gjelder!

Hyttebesøk:

Betaling for hyttebesøk betales inn til Troms Turlag sin konto 8245 06 09 141. Oppgi hvilke hytter som er besøkt , bruk besøksnummer i protokoll eller dato. Oversikt over betaling og priser finner du her:

Betaling og priser

.