Styret

Navn Rolle E-post Telefon
Roger Konradsen Styreleder roger(a)skarvenconsult.no 951 50 510
Svein Heitmann Nestleder svehe54(a)gmail.com 95190400
Bodil Kjær Brones Kasserer bkbrones(a)online.no 90915031
Astrid Johannesen Sekretær ajohas(a)online.no 907 35 713
Willy Pettersen Medlem wilalo.wape@gmail.com  Innhold
Inger Johnsen 1. vara Innhold Innhold
Torild Hanssen 2. vara Innhold Innhold

Du kan kontakte styret i Senja Turlag på e-post senja@turistforeningen.no.