Utvalg og komiteer

I Senja Turlag er det frivillige som står for driften. Både av styre og stell, løyper, turprogram og hyttedrift. Her finner du en oversikt over de ulike vervene som er i Senja Turlag. Kanskje ønsker du å engasjere deg i Senja Turlag? Har du lyst til å være med som frivillig på aktivitetsdager, som turleder eller bidra på dugnad? Kanskje har du idé til en turgruppe vi kan starte? Send oss en e-post på senja@turistforeningen.no

.

Turutvalg

Beate Hansen (leder)
Jens Norum
Randi Aukland Nilsen

Klikk her for å skrive tekst.

Merkeutvalg

Arne Seppola
Thor Olsen
John Erik Johannesen


Barnas Turlag Senja

Stine Henriksen-Schmid (leder)
Espen Holen
Trine Lise Fredriksen
Tor Erling Nygaard
Jorun Nygaard

Revisor

Ina Aanesland
Erling Bardo

Vara: Knut Harald Røed

Valgkomite

Inger Johnsen
Inger Åse Gotliebasen
Grete Simonsen

Hyttetilsyn Senjabu

Svein Heitmann, tlf 951 90 400